Ouwe doos

Uit d'ouwe doos 1
Aan het verzoek om ook eens een stukje te schrijven voor deze rubriek heb ik graag voldaan. Terug denkend aan die schitterende periode gaat er echter weer zoveel door je heen, dat het toch moeilijk is om dit op papier weer te geven. Herinneringen, hele leuke momenten etc. heb je op een aparte manier beleefd en zijn eigenlijk nooit meer zo leuk om later na te vertellen dan dat de belevenis zelf toen was. We hebben echter wat gelachen.

Wat me wel altijd is bij gebleven toen ik in 1983 tot Prins Carnaval werd benoemd is de manier waarop een Prins toen met heel veel respect werd behandeld. Allereerst werd ik toen door een officiële ceremonie –meester “Camiel de Schrijver” in de Luifel gepresenteerd en telkens als we een andere vereniging gingen bezoeken werd ik keurig met de BMW of Volvo door Etiënne Fassaert en George Hertogh opgehaald en weer thuis gebracht. Was er iets met je kleding niet in orde of wou je wat andere informatie dan stond Frans van Laere altijd meteen klaar om je naar Rupelmonde te brengen of je van advies te voorzien. Je werd toen nog echt als een “Prins” behandeld.

In die jaren 80-90 hadden we dan ook in het Comité en de Raad van Elf een perfecte mix tussen jong en oud. De wat ouderen hadden een schat aan ervaring om alles in goede banen te leiden en de jongeren kwamen volop met nieuwe ideeën en beschikten al over een pc en printer, zodat alles er veel professioneler uit begon te zien. Met name Johan de Rijk heeft destijds als secretaris heel wat zaken gemoderniseerd.

Persoonlijk heb ik in die jaren zowat alle facetten van het Carnaval in Lamswaarde leren kennen. Ik ben in 1982 begonnen als lid van het Comité, werd een jaar later al bestuurslid en vicevoorzitter en tevens Prins Carnaval en daarna nog enkele jaren voorzitter. We hebben samen ontzettend veel georganiseerd in die periode. Wat erg veel tijd in beslag nam waren het Carnaval en de Boudeloo-feesten telkens binnen een half jaar voor te bereiden. Bovendien was je tijdens de feesten zelf ook iedere keer nog eens 5 dagen bezig tot dat alles weer achter de rug was.

Al met al kijk ik er nog steeds met heel veel voldoening op terug, ik had het beslist niet willen missen! Ik besef nu echter wel heel goed, dat je zoiets moet doen als je nog jong en ambitieus bent, want later gaat dat toch allemaal wat moeizamer.

Ik wens allen een heel leuk en goed Carnaval 2010 toe en ik hoop van harte dat de Carnavalsstichting “De Lamsoren” nog tot in lengte van jaren mag blijven voortbestaan.

ALAAF ex Prins Dick I
Ewald Platjouw

Uit d’ouwe doos 2
Aan mij werd gevraagd als één van de oudste leden eens terug te duiken in het verleden, na 45 jaar te hebben meegedraaid in de carnavalsvereniging als lid, bestuurslid en nu als erelid; ’t is toch niet niks. We hebben ups en downs meegemaakt, er is veel veranderd sinds de jeugd van toen. We zijn bijna één van de oudste carnavalsverenigingen, op Sas van Gent na. Onze Boudeloofeesten in de jaren ’80 waren geweldig met veel bekende artiesten waaronder Benny Neyman, Bonnie St. Clair en Corrie Konings. Wie deed het ons na?

Onze optochten en carnavalsbals in De Luifel, ze waren en zijn nog niet weg te denken uit het Lamsorenland. Er waren veel enthousiaste krachten, zowel mannen als vrouwen die er vele uren tijd voor over hadden om alles in goede banen te leiden, maar dat is in deze tijd niet minder dan toen. In al die jaren dat ik lid was heb ik er velen zien komen en gaan, jammer dat veel oudere leden vroegtijdig zijn opgestapt.

Ik kan nu na vele jaren met trots terugkijken op een nog steeds bloeiende vereniging. Ik wens jullie veel succes voor het komende carnaval, dat jullie samen met Prins Leut en zijn gevolg er de schouders onder mogen blijven zetten, en dan zullen we vast en zeker door jullie inzet ons 55-jarig jubileum tegemoet mogen zien. Ik wens jullie allen mooie en vooral leutige carnavalsdagen.

Alaaf,

Sjors de Waal
Erelid